روش های ارزش گذاری برند

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:42 ب.ظ

برند از با اهمیت ترین عناصر بازاریابی و توفیق یک مجموعه است و تصوری است که مجموعه یا شرکت را با تمام بخش هایش معرفی کرده تصوری از هر چیز که هست یا می خواهد باشد را در تفکرخود بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان اجرا می کند. در حقیقت برند علامتی است که شرکت یا یک مجموعه را از دیگر سازمان تمایز کرده، معرف محصولات و خدمات ایجاد شده به وسیله ی شرکت می باشد.

روش های ارزش گذاری برند

 

ارزش گذاری برند در تمام دنیا طبق استانداردهای گوناگون و توسط سازمانهای خصوصی گوناگونی در حال حاضر انجام می شود. مشخص کردن ارزش برند کاری گروهی است که جهت آن میبایست دانش کافی نسبت به محیط داخل و خارج مجموعه داشت. در حقیقت، کلیه استانداردهای ارزش گذاری برند جزء یکی از سه ارکان اصلی هستند:

    رکن هزینه ارزش یابی به موجب هزینه های انجام شده در زمان توسعه برند
    رکن بازار: سرمایه گذاریها و تراکنش های اطراف برند در سال های اکنون عمر برند در نظر گرفته می شود.
    رکن درآمد: تقویم درآمدهای آتی سازمان، اتفاقات نقدی و منفتهای احراز شده در سالهای باقی مانده از عمر برند در طی یک بازه زمانی خاص.

زمانی که حرف از ارزش برند می شود، توجه به یک ارزش مالی است نه یک ارزش فکری یا یک نظر که متقاضی امکان دارد در مورد برند داشته باشد. در صورتی که قصد از فرآیند تقویم حتما مشخص کردن ارزش مالی برند است یک فرایند ” ارزیابی برند” صورت میگیرد تا سطح ارزش ویژه برند را هم مشخص کند درحالی که بیشترین نحوه ی مشخص ارزش ویژه برند یا ارزیابی برند بر اساس فهم مصرف کننده و نگرش رفتاری هستند. اما هر مسیری در تعاریف شاخص های بهره مندی، ابعاد و پایگاههای مقایسه ای اش با مابقی فرق دارد . جهت همین آنان میبایست به عنوان اندازه و شاخص نسبی در نظر گرفته شوند.
روش های ارزیابی برند
روش اینتر برند

ارزش برند در این مسیر با ضرب درآمدهای مختلف در یک نرخ سود ارزیابی می شود. این نرخ سود از کمی کردن فاکتورهایی که طبق مسیر اینتر برند قدرت برند را ارزیابی می کند به دست می اید.
گامهای روش محاسبه اینتر برند

    بخش بندی
    تجزیه مالی
    تجزیه درخواست
    تجزیه قدرت برند
    ارزیابی ارزش خالص فعلی

روش BAV

این مسیر یک اسباب تحقیقاتی جهت ارزش برند محیا می کند. این تکنیک به وسیله مؤسسه Y&R اختراع شده، جهت سنجش ارزش غیرمالی برندهای معتبری چون یاهو، آمازون، استارباکس استفاده شد. چهار عامل پایه ی سنجش ارزش برند:

    تفکیک
    مرتبط بودن
    اعتبار
    دانش

تفکیک و مرتبط بودن، قدرت برند را در بازار نشان می دهد. قدرت برند، میزانی که برند تمایز شده و به مصرف کنندگان مرتبط است.

اعتبار و دانش، که شبکه قدرت برند را تاسیس می دهند. مطیع برند یا عملکرد نسبی برند به موجب معیارهای اعتبار و دانش مشخص می شود.
هرم پویایی برند

از با استفاده ترین مدل ها در سنجش ارزش اسم تجاری شناخته شده. طبق این هرم، هر نام تجاری، به طور متوسط در هر سطح تنها از ۸% سهم از مشتری بهره برده است. سطوح اعم از:

    _تعلق
    برتری
    عملکرد
    رابطه
    آگاهی از حضور

مدل دیوید آکر

این مدل دارای چهار رکن اصلی است:

    وفاداری
    رهبری کیفیت مورد انتظار
    تمایز در تداعی
    آگاهی برند

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت درروش های ارزش گذاری برند را برای بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.


زمان تشکیل شرکت های تجاری

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:41 ب.ظ

نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان نکاتی درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.شرکت بازرگانی یا تجاری که از تجمع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با مقاصد به دست آوردن سود به فعالیت های تجاری اقدام می نمایند.

مشخص نمودن زمان تاسیس شرکت، که آغاز ضمانت های شرکت را مشخص می نماید ،بسیار دارای اهمیت می باشد . توجه به ارزش موضوع به ارزیابی زمان تاسیس شرکت های تجاری می پردازیم.

زمان تشکیل شرکت های تجاری

 
۱- شرکت های بامسئولیت محدود، تضامنی و نسبی

براساس مواد ۹۶، ۱۱۸ و ۱۸۵ قانون تجارت، زمانی این شرکت ها تاسیس می گردند که کلیه سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی هم ارزیابی و ارائه گشته باشد.
۲- شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی

درمورد این نوع از شرکت ها در قوانین سخنی به میان نیامده است .البته می توان با اتفاق نظر بیان کرد که زمان تاسیس در این شرکت ها همان زمانی می باشد که کلیه سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی هم ارزیابی و ارائه گردد.
۳- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص

زمانی این شرکت ها تاسیس می گردند که مجمع عمومی موسس ایجاد شود و تمامی سهام شرکت پذیره نویسی شده باشد و هزینه های مورد نیاز پرداخت شده باشد و همچین اساسنامه شرکت به تایید برسد و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت تعیین شده و به صورت کتبی مقام خود را قبول می نمایند. ( م ۱۷ ل. ا. ق. ت )
۴- شرکت تعاونی

هنگامی این شرکت تعاونی تاسیس می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت شده باشد و اگر به صورت غیرنقدی باشد ارزیابی شده و ارائه می گردد. ( م ۲۱ ق. ب. ت )
زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی
۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

بلافاصله بعد از ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می گردند. ( ماده ۵۸۷ ق. ت )
۲- موسسات غیر تجاری : ( انتفاعی یا غیرانتفاعی )

از زمان ثبت، حائز شخصیت حقوقی می شوند.( ماده ۵۸۴ ق. ت ) شروط ثبت همچنین به وسیله نظامنامه وزارت دادگستری مشخص می شود.( ماده ۵۸۵ ق. ت )
۳- شرکت های تجاری

قانون درباره شرکت های تجاری سخنی به میان نیاورده است . بعضی ها زمان شخصیت حقوقی از بهر شرکت های تجاری را هم زمان با ثبت آن ها می پندارند و بعضی دیگر زمان تشکیل شخصیت حقوقی را پیش از ثبت و در زمان موافقت شریکان جهت تاسیس شرکت و تایید اساسنامه و تعیین مدیران می دانند.

نظر بهتر آن است که شرکت های تجاری در هنگام ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. زیرا برای مثال شرکت تجاری جهت ایجاد حساب بانکی میبایست در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد و تایید اساسنامه و تعیین مدیران جهت فعالیت هایی مانند افتتاح حساب کافی نمی باشد.

از مطالبی که درباره زمان تاسیس و ایجاد شخصیت حقوقی جهت شرکت های تجاری بیان کردیم نتیجه می گیریم که :

    موعد تشکیل شخصیت حقوقی از بهر شرکت : هم زمان با ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد.
    موعد ایجاد شرکت : شرکت پیش از آن که ثبت گردد و دارای شخصیت حقوقی شود ، براساس موارد یاد شده ایجاد می شود.

در صورت نیاز به مشاوره درباره زمان تشکیل شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمائید.


سال مالی شرکت سهامی

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:38 ب.ظ

از موسسه هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت از آن ها یاد شده ،شرکت سهامی می باشد. سرمایه در شرکت سهامی به سهام تقسیم بندی شده و وظایف دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود می باشد. شرکت سهامی که به عنوان شرکت بازرگانی به شمار می آید.اگرچه که عنوان فعالیت آن ها بازرگانی نباشد.

سال مالی شرکت سهامی

 
سال مالی شرکت سهامی

زندگی شرکت سهامی مدت طولانی نمی باشد ، هرچند اکثر شرکت ها زمان شرکت را به صورت نامحدود مشخص می نمایند . اما دارندگان سهام توانایی انتظار اتمام مدت زمان شرکت را ندارند تا سپس حساب ها را بررسی کنند و سود و زیان آن را مشخص نمایند.

به همین دلیل زمان حساب شرکت به زمان های اندکی تقسیم بندی می شود که به سال مالی معروف می باشد. کاملاٌ آشکار است که سال های مالی شرکت از یکدیگر جدا نیست و فعالیت هر سال مالی در سال مالی بعد موثر می باشد.

تقسیم بندی مدت زمان شرکت به سال های مالی به صورت کاملاٌ آشکار در قوانین تجارت کشورما بیان نشده است اما با توجه به محتوای ماده ۹ قانون تجارت که تعیین نموده : ” دفتر دارایی دفتری می باشد که بازرگانان میبایست هر ساله صورت حساب کاملی از سرمایه منقول و غیرمنقول و بدهی های سال پیشین خود را به ترتیب تنظیم نموده و در دفتر دارایی به ثبت برسانند و امضاء کنند و این امر میبایست تا پانزده فروردین سال بعد صورت گیرد”.

طبق ماده ۵۵ قانون تجارت : ” مدیران هر شرکت سهامی میبایست مطابق ماده ۹ این قانون صورت حسابی که دربردارنده اموال منقول و غیرمنقول و صورت حساب مقروضات خود است را تنظیم کنند ” و طبق ماده ۶۵ قانون تجارت : ” مجمع عمومی شرکت میبایست حداقل سالی یک بار در زمان تعیین شده در اساسنامه ایجاد شود “.

بنابراین زندگی شرکت به دوره مالی یک ساله تقسیم بندی می گردد . همچنین قوانین مالیات بر درآمد در بیشتر کشورها ،شرکت ها را مکلف می نماید که در انتهای هر سال عملکرد و منافع و ضررهای خود را به دارایی ارائه نمایند.

قانون مالیات کشور ما تعیین کرده است : ” موسسه هایی که می بایست مالیات را پرداخت کنند باید تا آخر تیرماه هر سال و اگر سال محاسباتی آن ها با سال شمسی مطابقت نداشته باشد ، طی چهار ماه از پایان سال محاسباتی خود عملکرد و صورت حساب سود و زیان سال قبل را که به تایید مقامات دارای صلاحیت شرکت رسیده باشد، به اداره دارایی محل که مرکز شرکت در آن محل دایر می باشد ارائه گردد “.

قوانین مرتبط به سال مالی و تدوین عملکرد و صورت حساب سود و زیان مرتبط به تمامی شرکت ها می باشد و چنانچه ما این عناوین را در نوشته های مرتبط به شرکت سهامی نام می بریم ،بسیار دارای اهمیت می باشد که تدوین عملکرد و صورت حساب سود و زیان در شرکت های سهامی شامل است .

برحسب معمول موسسه های سهامی سال مالی خود را با سال رسمی کشور مطابقت می نمایند. به طور مثال تعیین نموده اند که سال مالی هر موسسه از اول فروردین هر سال آغاز و تا انتهای استفند ماه همان سال به پایان می رسد.

اما شرکت ها قادرند سال مالی خود را با فعالیت های خود مطابقت دهند، به طور مثال احتمال دارد آغاز آن زمانی به جز اول فروردین باشد ،مثل پانزدهم تیر ماه هر سال ،بنابراین آغاز سال مالی ۱۵ تیر ماه هر سال و پایان آن ۱۴ تیر ماه سال بعد میباشد یا به طور مثال شرکت هایی که با شرکت های خارجی در ارتباط اند ، اکثر اوقات سال مالی خود را با سال میلادی مزابقت می دهند ، به این معنی که از اول ژانویه ( ۱۱ دی ماه ) تا پایان دسامبر هر سال ( ۱۰ دی ماه ) .

مشخص نمودن سال مالی شرکت فقط از دیدگاه محاسبه سود و زیان دارندگان سهام ارزش و اعتبار ندارد ، لیکن ابزاری جهت محاسبه مالیات نیز استفاده می شود . البته از دیدگاه حقوقی مشخص نمودن سال مالی شرکت بیشتر از یک سال ایرادی ندارد ، اما از دیدگاه مالیاتی به غیر از موارد استثنا توانایی مشخص نمودن سال مالی شرکت ها برای مدتی کمتر یا بیشتر از یک سال را نداریم و شرکت ها مکلف اند عملکرد و صورت حساب منافع و ضررهای خود را سال به سال تدوین کنند و آن را به دارایی ارائه نمایند و مالیات آن ها بنابر سود سالیانه آن ها مشخص می شود .

موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات در عرصه سال مالی شرکت سهامی به شما عزیزان می باشد


سرمایه گذاری و ثبت شرکت در تاجیکستان

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:37 ب.ظ

جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان کشوری مستقل سر برآورد. اغلب جمعیت این کشور را تاجیک ‌ها تشکیل می ‌دهند که اشتراک فرهنگی زیادی با ایرانی‌ ها دارند.زبان تاجیک ‌ها فارسی است که در افغانستان، دری و در تاجیکستان، تاجیکی نامیده می‌شود.پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه است.

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در تاجیکستان
سرمایه در قوانین جمهوری تاجیکستان

براساس ماده ۱ قانون سرمایه گذاری خارجی در جمهوری تاجیکستان، سرمایه به اقسام مال و مالکیت معنوی انتساب می شود که به وسیله ی سرمایه گذار خارجی در کسب و کار و اشکال دیگر عملکرد های درآمدزا یا سود آور استفاده میشود . این گونه سرمایه گذاری هایی جز موارد زیر می تواند باشد:

    الف ) پول ، سپرده های مخصوص بانکی ، سهام و دیگر اوراق بهادار
    ب) اموال قابل انتقال ( تجهیزات و مواد دیگر و غیره )
    ج) اموال غیر قابل انتقال
    ه) حقوق مالکیت معنوی مانند حق طبع ، تخصص و غیره
    ن) اجازه بهره مندی از زمین ، دیگر منابع طلبعی و حقوق اموال غیر قابل انتقال دیگر

سرمایه گذاری ها در سرپا نگه داشتن صندوق های مالی می تواند به شکل سرمایه گذاری بسیار مهم به اجرا درآید.
عملکرد های سرمایه گذاری به معنای تمام مبادرت های عملیاتی شهروندان ، شخصیت حقوقی و دولت ها برای کسب و درآمد می باشد.

مقوله های سرمایه گذاری در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی در جمهوری تاجیکستان جز موارد زیر می توانند باشند:

    الف ) شخصیت های حقوقی خارجی
    ب ) اتباع خارجی ، اشخاص بدون تابعیت و شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم دائمی در خارج
    ج) شرکت های خارجی که بدون حقوق شخصیت حقوقی هستند.
    د ) دولت های خارجی
    ه) سازمان های بین المللی

شایان ذکر است کلیه بانک های تاجیکی جهت اشخاص ایرانی حساب بانکی باز می کنند.
موارد سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان

مطابق ماده ۴ ، سرمایه گذاران خارجی توانایی سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان جز موارد زیر می باشد:

    الف ) با احراز سهام بنگاه های اقتصادی و سازمان ها به شکل مشاع با شخصیت های حقوقی و شهروندان جمهوری تاجیکستان ؛
    ب) با به وجود آمدن بنگاه های اقتصادی به طور کامل با سرمایه گذاری خارجی ؛
    ج) با احراز مالکیت به وسیله ی ( خرید ) سهام و اوراق بهادار ؛
    د) با احراز اجازه استفاده مستقل از زمین و منافع طبیعی و همین طور اجازه مالکیت آن ها یا به صورت اشتراکی با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان ؛
    ث) با امضا قرارداد با شخصیت های حقیقی و حقوقی جمهوری تاجیکستان با هدف مشارکت در سایر انواع سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در تاجیکستان

سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی می توانند هرنوع عملکردی را انجام دهند منوط بر اینکه قوانین جمهوری تاجیکستان آن را قدغن نکرده باشد.اشکال مشخصی از عملکرد های سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های اقتصادی با سرمایه خارجی تنها می تواند با مجوز خاص اجرا گردد.

مشاوران ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،افتخار دارند بابهترین و مجرب ترین کارشناسان در جهت سرمایه گذاری و ثبت شرکت در تاجیکستان در خدمت شما عزیزان باشند.


سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 03:36 ب.ظ

شرکت تعاونی برای مدت زمان نامحدود در جهت برطرف نمودن نیازهای شریکان و توسعه اوضاع مادی و اجتماعی ایجاد می گردد؛ از خدمات این موسسه اقداماتی از قبیل خدمات عمومی و هرنوع امور مرتبط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی،طبقه بندی و نگهداری و تبدیل و فروش محصولات مذکور،پخش هر گونه کالا و ابزار لازم برای زندگی ، کسب وام برای شریکان ،مبادرت به فعالیت های ساختمانی و فراهم نمودن مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ، پذیرش نمایندگی موسسات و کارخانجات متعلق به امور نام برده در فوق،خریداری سهم الشرکه شرکت های همانند و نظایر آن.

سوالات متداول در ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی در جهت مدیریت فعالیت های خود رکن های ذیل را دارا می باشند:

    مجامع عمومی
    هیئت مدیره
    بازرسی

مجمع عمومی از ارکان تصمیم گیرنده، هیئت مدیره از ارکان اداره کننده و بازرسی از ارکان کنترل کننده می باشد. همچنین شرکت تعاونی حائز مدیر عامل می باشد.

    نکته – حداقل شمار سهامداران برای ثبت یک شرکت تعاونی ۷ نفر و حداکثر آن ها هیچ محدودیتی ندارند.

در ذیل سوال و جواب رایج در ثبت شرکت تعاونی را تفسیر می نماییم:
۱٫ شرایط عضویت در تعاونی چیست ؟

براساس اصل آزادی عضویت ، هرفردی توانایی عضویت در شرکت تعاونی را دارد؛ اما به دلیل آنکه انجام این اصل بدون هیچ شرطی غیرممکن است بنابراین مانع هایی جهت انجام آن موجود می باشد، جهت به عضو درآمدن در شرکت تعاونی ضوابطی تعیین شده است و پذیرش افراد به عضویت درآمده را به داشتن آن ها منوط می کند.

بنابر مقررات تعاونی ، تنها افراد حقیقی( افراد انسانی) و اشخاص حقوقی غیر دولتی توانایی عضویت در شرکت های تعاونی را دارند و اشخاص حقوقی دولتی توانایی عضویت در این شرکت ها را ندارند.
شروط عضویت در شرکت تعاونی شامل :

    دارای ملیت ایرانی
    عدم ممنوعیت قانونی و عدم محجورسازی
    خریداری حداقل سهام تعیین شده در اساسنامه
    تقاضای کتبی عضویت
    ضمانت توجه به قوانین اساسنامه تعاونی
    عدم توجه به قوانین اساسنامه تعاونی
    عدم به عضو درآمدن در تعاونی مشابه

شروط مذکور، از شرایط عمومی به شمار می آیند ، به دلیل آن که قانون داشتن این شرایط را جهت عضویت در موسسه های تعاونی اجباری می داند.

به غیر از شرایط مذکور ، اساسنامه شرکت تعاونی امکان دارد شروط دیگری مانند سکونت در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به منظور شروط اختصاصی ، جهت عضویت بیان می نماید. همچنین خدمات و ظرفیت شرکت در جهت پذیرش نفر جدید می بایست منظور گردد.
۲٫ برای تشکیل شرکت تعاونی چه میزان سرمایه لازم است ؟

مشخص نمودن مقدار سهام و ارزش آن توسط هیات موسس تعاونی صورت می پذیرد و اندازه آن در اساسنامه درج می گردد.تعاونی زمانی ایجاد می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت گردد و اگر نقدی و جنسی باشد میبایست ارائه گردد.در شرکت های تعاونی نیز میزان سرمایه گذاری حداقل۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۳٫ تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی چیست ؟

ملزومات ایجاد تعاونی، به ثبت رساندن آن می باشد. مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” حادث در مرکز اصلی تعاونی می باشد.قوانین مرتبط به ثبت تعاونی ها از قواعد قوانین آمره می باشد بنابراین توجه به آن ها ضروری می باشد. در ثبت شرکت تعاونی، نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است بعد از آگهی پذیرش طی مدت یک ماه از زمان برپایی جلسه نخستین مجمع عمومی عادی، نسبت به ثبت اقدام نماید. در جهت این کار ،میبایست مجمع به دریافت مجوز ثبت از سوی وزارت تعاون مبادرت نماید.

اداره ثبت پس از ثبت تعاونی ، موضوع را توسط قید آگهی در ” روزنامه رسمی ” به آگاهی عموم می رساند و نسخه ای از اطلاعیه ثبت و اساسنامه مهر شده به اداره کل یا اداره تعاون صادر می گردد. هیات مدیره تعاونی بعد از ثبت می بایست ازسوی اداره تعاون از بهر آن پروانه تاسیس فراهم نماید و بعد از دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی قادر است به فعالیت مبادرت نماید.
۴٫ چگونه دعوتنامه مجمع عمومی به اطلاع اعضاء می رسد ؟

دعوتنامه مجمع عمومی میبایست با درج روز و ساعت و تاریخ ، مکان تاسیس و دستور جلسه ، به وسیله اطلاعیه در روزنامه های کثیرالانتشار یا ارائه دعوتنامه به صورت کتبی با دریافت رسید یا صدور آن به وسیله پست سفارشی به محل اسکان اعلام شده عضو به شرکت ، به آگاهی اعضا می رسد؛ همچنین پیوست اطلاعیه دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعبه های آن، ایضاٌ محل کارگاه ها و فروشگاه های تعاونی اجباری می باشد.
مطالبی درخصوص موضوع دعوتنامه مجامع عمومی

    الف) چاپ اطلاعیه در روزنامه های کثیرالانتشار در جهت تعاونی هایی که دارای بیش از ۱۰۰عضو می باشند ، اجباری می باشد. روزنامه کثیرالانتشار میبایست توسط مجمع عمومی عادی پذیرش گردد.
    ب) زمانی که تمامی عضوها در مجمع عمومی حضور داشته باشند، عرضه مدارک مرتبط به چاپ آگهی و مراعات نمودن فاصله زمانی تاریخ دعوت تا ایجاد جلسه اجباری نمی باشد.
    ج) فاصله زمانی میان دعوت تا ایجاد مجمع عمومی میبایست حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۲۰ روز می باشد. زمانی که برپایی انتخابات در دستور جلسه درج شده باشد، این مدت زمان حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز می باشد.
    د) هرکدام از عضوها قادرند پیش از قانونی بودن جلسه مجمع عمومی، عنوان دیگری به جز موارد درج شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را جهت ارائه در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است منظور نماید.

مقام ذکرشده موظف می باشد پیشنهاد موردنظر را در مجمع اعلام نماید تا اگر به تصویب رسد ، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر یک ماه دعوت ایجاد می شود بیان گردد.
۵٫ چه مدارکی جهت ثبت شرکت تعاونی لازم است ؟

برای ثبت شرکت ها و انجمن تعاونی بعد از طرح و تصویب آن ،میبایست مدارک زیر را در چهار رونوشت به اداره ثبت شرکت ها عرضه نمود.

    صورتجلسه ایجاد مجمع موسس و نخستین مجمع عمومی و فهرستی از اعضا و هیات مدیره تعیین شده و بازرسان
    اساسنامه مصوب مجمع عمومی
    تقاضای کتبی ثبت
    پروژه پیشنهادی میزان لازم التادیه سرمایه
    رسید پرداخت میزان لازم التادیه سرمایه
    مدارک دعوت به عضویت افراد دارای شرایط ( بند ۲ ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران )

۶٫ نحوه انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی به چه صورت است ؟

نخستین هیئت مدیره را در آغاز تاسیس شرکت تعاونی ” اولین مجمع عمومی عادی ” تعیین می نماید. تعیین هیئت مدیره های بعدی بردوش مجمع عمومی عادی می باشد. عضوهای هیئت مدیره سه سال توسط رای مخفی و به صورت کتبی و انتخاب اکثریت صورت می گیرد.

دریافت رای جهت تعیین اصلی و جانشین در یک نوبت صورت می گیرد. واجدین اکثریت پس از عضوهای اصلی ، براساس اعضای جانشین معروف می شوند . عضوهای هیئت مدیره ، شامل اصلی و جانشین ، از میان عضوهای شرکت تعاونی تعیین می گردند. عضویت منتخبان زمانی اجرا می گردد که پذیرش خود را به صورت کتبی اطلاع دهند.

دوران ماموریت هیئت مدیره از موعد پذیرش مقام آن ها آغاز می گردد؛ منوط به اینکه زمان ماموریت هیئت مدیره پیشین گذشته باشد ؛ بنابراین آغاز ماموریت آنان از هنگام پایان مسئولیت هیئت مدیره پیشین می باشد.در جلسه مجمع عمومی عادی که در آن عضوهای هیئت مدیره تعیین می گردند ، کاندیدای عضویت در هیئت مدیره با اجازه رئیس جلسه می توانند ، در مدت زمانی که برای هرکدام از آن ها معین گشته خود را معارفه نمایند. در تعاونی هایی که چند کاربرد دارند ، اگر بودن عضو غیر شاغل قانونی باشد ، هیئت مدیره میبایست از بین عضوهای شاغل تعیین گردد.
۷٫ حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره شرکت تعاونی چگونه تعیین می شود؟

عضوهای هیئت مدیره با پذیرش مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا اخذ می نمایند .چنانچه اعضای هیئت مدیره از جایی دیگر حقوقی دریافت نمایند، تنها از شرکت تعاونی پاداش اخذ می تمایند.

قوانین درخصوص حقوق و مزایای هیئت مدیره براساس آیین نامه مرتبط ( آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت های مدیره تعاونی ها ) به تفسیر ذیل می باشد:

در تعاونی هایی که بنابر گونه اقدامات آن ها ، عضو هیئت مدیره استخدام در تعاونی مشخص می گردند و مسئولیت های مداومی بردوش دارند ، حقوق و مزایای اعضای ذکرشده طبق شروط تعاونی جهت شغل ذکرشده ، یا حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره ، مصوب مجمع عمومی ( عادی ) تادیه می گردد.

حداقل حقوق ماهیانه عضوهای موظف هیئت مدیره برابر حداقل حقوق ماهیانه کارمندان قانون کار و حداکثر آن ده برابر حداقل می باشد. مزایای ماهانه عضوهای غیر موظف هیئت مدیره برابر حقوق ماهانه کارکنان قانون کار است. مشخص نمودن مقدار حقوق عضوهای هیئت مدیره برابر با فعالیت تعاونی و به تصویب مجمع عمومی عادی بستگی دارد.
۸٫ طریقه افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی به چه صورت است ؟

براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون شرکت های تعاونی سال ۱۳۵۰ : افزونی سرمایه شرکت تعاونی به وسیله ( خریداری سهام توسط عضوهای جدید و یا افزونی شمار سهام عضوهای پیشین شرکت امکان پذیر می باشد.) پس روش افزونی سرمایه در موسسه های تعاونی، چاپ سهام جدید می باشد و افزایش مبلغ اسمی سهام جهت این امر ارزش قانونی ندارد.
۹٫ جهت دریافت پروانه تاسیس شرکت تعاونی چه مدارکی لازم است ؟

    الف ) کپی مدارک ثبت تعاونی که از سوی مرجع ثبت اخذ شده باشد.
    ب) کپی از روزنامه رسمی که اطلاعیه تاسیس شرکت تعاونی در آن نشر می گردد.
    ج) درخواستی جهت دریافت پروانه تاسیس که برای اداره تعاون مکتوب گردیده است.

۱۰٫ مزایا و تسهیلات شرکت تعاونی چیست ؟

با این ثبت ، شرکت تعاونی از خدمات و تسهیلات مرتبط به تعاونی ها که دولت به آن ها داده ،برخوردار می شوند. این تسهیلات شامل:

    تادیه یارانه سود تسهیلات بانکی و دیگر مبالغ سرمایه گذاری اولیه جهت ایجاد شرکت
    عرضه مشاوره برای کمک به بهبود بهره وری، آموزش کارآفرینی ، مهارت ، کارآموزی رایگان
    خواسته های شرکت های تعاونی از عضوها شامل خواسته های برجسته به شمار می آید. به بیان دیگر، چنانچه یکی از مشتریان موسسه ورشکسته شود،در وهله اول شرکت تعاونی توانایی وصول بدهی از سرمایه بدهکار را دارد.
    ۷۰ %از منبع های بانک توسعه تعاون به منظور بانک تخصصی شرکت تعاونی ، برای پشتیبانی از تعاونی ها تخصیص داده می شود.
    هزینه هایی که در پایان هر سال به شریکان ادا می گردد از مالیات معاف می باشند.شایان ذکر است درخصوص معافیت های مالیاتی موردنیاز نکات ذیل میبایست رعایت گردد .

شرکت و تعاونی ها شخصیت حقوقی دارا می باشند، پس موظف می باشند اظهارنامه و ترازنامه و صورت حساب منافع و ضررهای سال مالی مربوط به دفاتر قانونی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال به حوزه مالیاتی مرتبط ارائه نمایند و مالیات معاف شده را ادا نمایند.

معافیت تعاونی موسسه های تعاونی مصرف و مسکن کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از مالیات، منوط به این می باشد که براساس اساسنامه جهت کارمندان یک موسسه ایجاد شود و تنها به تهیه اجناس و مسکن برای عضوها روا می باشد.

در موسسه حقوقی کریم خان برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مشاوره رایگان تخصصی،در زمینه ثبت ثبت شرکت تعاونی با همکاران ما تماس حاصل نمایید.


قدم نهایی در ثبت برند

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 08:52 ب.ظ

ثبت برند چیست؟

ثبت برند یکی از اقداماتی است که میبایست در هنگام ثبت شرکت انجام بگیرد ،در ادامه این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان به توضیح اجمالی در رابطه با مفهوم برند میپردازد،برند یا نام تجاری نامیست که سبب تمایز محصولات و خدمات و شرکتها از سایر خدمات و شرکت ها می شود. به طور کلی برند یا نام تجاری به دو صورت لاتین و غیر لاتین در دنیای کسب و کار استفاده می شود.استفاده از برند به معنای استفاده از انحصار یک امتیاز از یک کالا یا خدمات خاص است این امر طوری صورت می گیرد که حق سوء استفاده یا کپی و یا حتی اعمال تحریم از آن سلب می شود.برند ها به صورت نوشته تجاری یا لوگو تایپ یا نوشته تجاری و لوگو جداگانه مورد استفاده قرار می گیرند.

ثبت برند توسط ثبت کریم خان

امروزه همگام با پیشرفت تکنولوژی روزانه افراد زیادی قصد ارائه محصولی جدید یا خدماتی ویژه دارند.این افراد تصمیم به جذب مخاطبان و مشتریان خود را از راه هایی همانند رسانه های ارتباط جمعی،تبلیغات محیطی و … دارند و پر واضح است که شرط لازمه برای ماندگاری در ذهن مخاطبین و مشتریان داشتن یک نام و یا علامت تجاری خاص و منحصر به فرد است.این نام تجاری و یا علامت تجاری به نوعی معرف اصلی افراد و شرکت های سازنده می باشد.ثبت برند به منظور ایجاد تفاوت میان افراد،محصولات و خدماتشان از یکدیگر به کار می رود و همین امر سبب می شود که رقبا با ارائه خدمات مشابه نمی توانند از زحمات صاحب برند سوءاستفاده کنند و در صورتی که افرادی این عمل را انجام دهند فردی که قبلا به ثبت برند مورد نظر پرداخته است این اجازه را دارد که با استناد بر گواهی ثبت برند به شکایت از شخص مورد نظر بپردازد.

هر شرکت یا شخصی می تواند علاوه بر به ثبت رساندن نام تجاری خود جهت شناساندن بهتر خدمات و محصولاتش به ثبت برند خود بپردازد تا با هک شدن آن بر روی محصولات و هر مکان دیگری خود را بیشتر در ذهن مخاطبان و مشتریان جای دهند.به منظور تعیین نام تجاری باید توجه داشت نام انتخاب شده توسط صاحب برند می تواند تمام و یا چند حرف از آن برگرفته از نام خاص محلی باشد و در نهایت زمانی که نام تجاری مورد نظر خود را انتخاب کرد می تواند آن را از طریق کارشناسان ثبت شرکت کریم خان به ثبت برساند و از طریق آن در بازار کسب و کار شناسایی شود.

در ادامه ثبت شرکت کریم خان، برند را از ۷ دیدگاه مورد بررسی قرار می دهد.

یک برند را می توان از هفت دیدگاه مورد توجه قرار داد :

 1. اقتصادی
 2.  هویتی
 3. دید مصرف کننده
 4. شخصیت شناسی
 5. دید مدیریت رابطه
 6. اجتماعی
 7. فرهنگی

فرق برند و علامت تجاری چیست؟

نشان یا علامت تجاری (Trade Mark)،علامتی با رنگ،شکل،حرف،شعار،آهنگ و تصاویر خاص می باشد.این نکته را همواره باید در نظر داشته باشید که نام تجاری یا برند همواره میبایست با علامت تجاری همان محصول همخوانی داشته باشد شخصی که به ثبت برند می پردازد ، این اطمینان را دارد که شخص دیگری نمی تواند از آن نام و نشان استفاده نماید.نشان تجاری تصویری است که یک شرکت یا سازمان از خود یا محصولش، آن چنان که هست ارائه می دهد، اما برند بعنوان هویت تجاری محصول قلمداد می شود.از جمله عواملی که در شناخت کامل یک برند موثر هستند می توان به بسته بندی، نوع ارائه ی محصول، مخاطبان محصول، کیفیت آن، تبلیغات، تجربه ها و… اشاره نمود.

دلایل حمایت از علائم تجاری و حقوق ناشی از آن

ثبت برند یکی از مسائلی است که برای صاحبان مشاغل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دلیل این اهمیت این است که پس از ثبت برند طبق قانون ثبت علامت تجاری،شخص و یا شرکتی که اقدام به ثبت برند مذبور نموده است مجاز است که به صورت انحصاری از این برند استفاده کند،بدین معنا که از ارائه کالا یا خدمات یکسان و یا شبیه به کالا و خدمات مذبور جلوگیری بعمل آید زیرا این امر ممکن است سبب گمراهی مشتریان گردد و همچنین باعث سوء استفاده از برند ذکر شده گردد.

یکی از عواقب عدم ثبت برند این است که اگر صاحبان برند نسبت به ثبت برند خود اقدام نکنند ممکن است شرکت های رقیب از این برند برای کالای مشابه استفاده کنند و این امر منجر به اتلاف سرمایه گذاری در بازاریابی یک محصول گردد در حقیقت بدنبال این امر ممکن است مشتریان گمراه شوند و به شهرت و وجهه صاحب برند آسیبی وارد گردد.نکته ای که در این بحث حائز اهمیت است این است که واگذار کردن برند به شخص ثالث به سهولت قابل انجام است و این امر میتواند سبب افزایش منبع درآمد شخص و یا شرکت گردد و یا موجب انعقاد موافقت نامه اعطای نمایندگی فروش شود.یکی از مزایای ثبت برند را می توان استفاده از برند مشهور جهت اخذ منابع مالی و یا وام موسسات مالی دانست بخصوص این که علامت تجاری مذکور در میان مردم از شهرت خوبی نیز برخوردار باشد.

انواع برند چیست؟

برندها بر حسب چیزی که معرفی می کنند،انواع مختلفی دارند. بعضی از انواع برند را با هم مرور می کنیم:

 1. برند محصول: برند کردن یک محصول یا خدمت خاص.
 2. برند شخصی: مانند یک ورزشکار
 3. برند شرکتی: یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.
 4. برند جغرافیایی: مانند یک شهر خاص
 5. برند عمومی: مانند مراسم های حکومتی
 6. برند فرهنگی: مانند یک مراسم فرهنگی
 7. برند مذهبی: مانند یک مسجد یا کلیسا

اقدامات لازم جهت ثبت برند

برای ثبت برند خود می توانید مستقیما به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید.اما این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این کار برای شما اندکی وقت گیر باشد.لازم به ذکر است که در صورتی که جهت ثبت برند از مشاورین مربوطه کمک نگیرید ممکن است لازم باشد که چندین بار برند خود را تغییر دهید که این امر ممکن است برای شما زمان گیر و هزینه بر باشد ، بنابراین بهتر است جهت ثبت برند با مشاورین موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تماس گرفته و سوالات خود را با آن ها در میان بگذارید.

قانون درباره‌ ثبت برند چه می‌گوید؟

ماده های ۵۷۶ تا ۵۸۲ قانون تجارت ایران، مربوط به ثبت برند و نام تجاری هستند. این فصل قانون ، «اسم تجارتی» نام دارد و در آن به کلیات ثبت یک اسم برای یک فعالیت تجاری پرداخته شده است.

علاوه بر این، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در فصل سوم این قانون، درباره ی ثبت علامت تجاری با جزئیات کامل صحبت شده است.

ویژگی های یک برند ایده آل

موسسه ثبت شرکت کریم خان جهت ثبت یک برند مناسب به ۷ نکته اشاره نموده است :

 1. ایجاد تفاوت و تمایز با ثبت برند مناسب : در ثبت برند باید به این نکته توجه داشته باشید که برند شما میبایست با برند ثبت شده توسط رقبای شما، متفاوت باشد.
 2. درگیری با احساس و عواطف مخاطب با ثبت برند مناسب : شما می توانید پیش از ثبت برند به این نکته توجه داشته باشید که احساسات مشتری را به وسیله برند خود تحت تاثیر قرار دهید.
 3. ایجاد کاریزمای برند هنگام ثبت برند : سعی کنید به ارزش هایی که مخاطبانتان به آن ها پایبندند توجه کنید.
 4. ایجاد فرهنگ برند با ثبت برند : به تمامی کارمندانتان یاد دهید که ارزش برندتان را بدانند و از آن استفاده کنند.
 5. ایجاد سیستم مدیریت برند در هنگام ثبت برند : برند شما باید همه ی نیازمندی های حوزه ی مورد نظر را پشتیبانی نماید.
 6. ثبت برند با توجه به تغییرات : همگام با زمانه به ثبت برند بپردازید و به علاقمندی های جدید مخاطبان خود احترام بگذارید.
 7. ایجاد و ثبت برند به عنوان سرمایه گذاری: همواره این را به یاد داشته باشید که ثبت برند، هزینه نیست بلکه می تواند برای صاحب برند به منزله یک سرمایه ارزشمند به حساب بیاید.

مراحل ثبت برند چیست؟

پیش از انجام ثبت برند ، می بایست اظهارنامه ثبت نام و علامت تجاری به اداره ثبت علائم تجاری تحویل داده شود که این کار در سریع ترین زمان توسط کارشناسان ثبت شرکت کریم خان صورت می پذیرد.سپس کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری اقدام به بررسی نام و برند نموده و پس از سپری شدن مدتی اقدام به رد یا تایید برند می کنند.در صورتی که برند و نام تجاری مورد تایید قرار گرفت کارشناسان ثبت شرکت کریم خان اقدام به تکمیل مدارک نموده و چنانچه نام تجاری و برند مورد تایید اداره ثبت برند قرار نگرفت با توجه به نظراتی که کارشناسان ارائه داده اند میبایست نقص موجود در برند را رفع نمایند.پس از گذراندن مراحل فوق به منظور ثبت برند باید یک آگهی تقاضا ترتیب دهند.در این مرحله در صورتی که شخصی اعم از حقیقی و حقوقی شکایتی مبنی بر تکراری بودن نام یا علامت و یا کپی برداری و سوءاستفاده از نام نداشته باشد پس از گذشت زمان قانونی ثبت برند صورت می پذیرد.برای ثبت برند در ایران ، پس از استعلام های اولیه توسط مشاوران ثبت کریم خان ، می بایست اظهارنامه شما در سامانه اداره مالکیت صنعتی ثبت شود ، پس از گذشت ۴۵ الی ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه کارشناسان اداره نظر نهایی را در مورد علامت مورد نظر اعلام نموده و در صورت مورد تایید قرار گرفتن نام ، آگهی تقاضا جهت ثبت علامت در ایران صادر می شود.از زمان چاپ آگهی تقاضا در روزنامه رسمی کشور ، به مدت ۳۰ روز مهلت به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود تا در صورت داشتن اعتراض به ثبت این برند ، اعتراض خود را با ذکر مستندات به اداره مالکیت صنعتی ارائه کنند.درصورت گذشت ۳۰ روز از زمان چاپ آگهی تقاضا و عدم اعتراض نسبت به ثبت برند در ایران ، آگهی دوم (آگهی رسمی ثبت علامت) در روزنامه رسمی کشور چاپ می شود و در پایان تصدیق ۱۰ ساله برند صادر گردید و به مالک ارائه می گردد.این نکته شایان توجه است که مشاورین و کارشناسان ثبت شرکت کریم خان جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان به صورت تخصصی برند شما را استعلام می نمایند.در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیحی اجمالی در رابطه با استعلام برند بپردازیم.

آیا پس از ثبت برند می توانیم شروع به فعالیت نماییم؟

مدیران پیش از هر چیزی در هنگام تاسیس یک مجموعه باید به ثبت برند بپردازند تا بدین ترتیب از سو استفاده غیر جلوگیری به عمل آید.اما لازم است بدانید برای شروع فعالیت تجاری ، تنها ثبت برند کافی نیست. مدیران و صاحبان مشاغل می بایست متناسب با نیاز خود اقدام به ثبت شرکت نمایند و پس از آن فعالیت تجاری خود را شروع کنند.موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان شما را در اموری از قبیل ثبت برند و ثبت شرکت یاری می نماید.

اقدامات لازم جهت تقویت برند

 1.  گسترش: از گسترش زود هنگام کار خود جدا خودداری نمایید زیرا افزایش ناگهانی مخاطبان، سبب پراکندگی و گم شدن برند شما در میان انبوه فعالیت خواهد شد.
 2. اختصار: در فعالیت مربوط به برند خود، متمرکز شوید. به هر میزان که تمرکز شما بر مورد یا موارد خاصی باشد، برند شما قوی تر می شود.
 3. معروفیت: تا جایی که می توانید باید برند و کار خود را معروف کنید.یکی از روش های کارآمد در کسب شهرت ، این است که در کار خود «اولین» باشید.به عبارت دیگر اولین کسی باشید که این محصول را ارائه می کند ، و یا اولین کسی باشید که این محصول را به این شکل خاص معرفی می کند.
 4. تبلیغات: تبلیغات برای برند یکی از زیربنایی ترین اقدامات جهت تقویت برند می باشد و این تبلیغات باید به گونه ای باشد که برند مذکور به نام شما شناخته شود.

استعلام برند ثبت شده

یکی از مهم ترین مراحل ثبت برند ، استعلام برند می باشد که توسط کارشناسان ثبت شرکت کریمخان از اداره ثبت علائم تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که نام تجاری و یا برند شما مشابه با برند دیگری باشد موسسه ثبت کریم خان به شما کمک خواهد کرد تا بهترین برند و شبیه ترین برند به نام اولیه را به ثبت برسانید و اگر نام تجاری شما عنوان مشابهی نداشته باشد در کمترین مدت زمان نسبت به ثبت برند اقدامات لازم را به عمل می آورد.

مدارک لازم جهت ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقیقی:

 1. کپی شناسنامه
 2. کارت ملی
 3. کپی کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

مدارک لازم برای ثبت برند توسط شخص حقوقی:

 1. کپی شناسنامه
 2. کپی کارت ملی
 3. کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
 4. کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
 5. کارت بازرگانی(در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
  جهت اطلاع از سایر مدارک و شرایط لازم با کارشناسان ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در خصوص مدارک لازم جهت ثبت برند به ۴ نکته اشاره می نماید:

نکته ۱ :مجوز جهت ثبت علامت تجاری در ایران می تواند پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس و یا جواز کسب و … باشد.

نکته۲: اگر نام برند لاتین باشد و یا در لغت نامه دهخدا معنایی نداشته باشد ، جهت به ثبت رساندن آن نیاز به کارت بازرگانی می باشد.

نکته ۳:جهت ثبت برند در ایران در زمینه تبلیغات نیاز به مجوز از وزارت ارشاد می باشد.

نکته۴: جهت علامت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد.

هزینه ثبت برند

برای اعلام هزینه نهایی ثبت یک نام و علامت تجاری ابتدا می بایست کارشناسان و متخصصان ثبت برند کریم خان نام و علامت شما را بررسی نموده و نسبت به استعلام برند اقدامات لازم را انجام دهند ، اما شما می توانید با مشاورین ثبت کریم خان تماس گرفته و به کسب اطلاعات از هزینه ثبت برند بپردازید.

ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین

بعنوان چند نمونه از مشهورترین برندها می توان به Apple ، Samsung و BMW اشاره نمود. برندهای غیر لاتین یا فارسی برندهایی هستند که به صورت فارسی در اداره مالکیت صنعتی و معنوی طی مراحلی که جزئیات آن در سایت ثبت شرکت کریم خان موجود است به ثبت می رسند.جهت ثبت برندهای فارسی میبایست مجوزی مبنی بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود.در ضمن لازم به ذکر است که نام تجاری مورد نظر باید الزاما دارای ریشه فارسی در فرهنگ لغات فارسی باشد. برندهای لاتین برندها یا نام هایی هستند که در آنها حروف لاتین به کار می رود و ملاک ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی و معنوی اخذ مجوز فعالیت مرتبط به انضمام کارت بازرگانی مرتبط می باشد.لازم به ذکر است که ثبت برند های معروف که به اسامی مشهوره شهرت یافته اند خلاف قوانین بین المللی می باشد و غیر قابل ثبت نیز هستند.

طریقه انتخاب درست برند

انتخاب نام و برند یکی از اصول اساسی در شروع یک کسب وکار جدید است.با ثبت برند درواقع قدمی جهت شناسایی محصولا و خدمات به مشتری برداشته اید.همچنین می توان از انتخاب نام تجاری بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی در شروع کار جدید یاد کرد که باید در برگزیدن آن دقت لازم را به عمل بیاورید.نام تجاری که انتخاب می کنید باید ساده باشد تا بدین ترتیب برند شما به سهولت تلفظ شده و به خاطر سپرده شود.یکی از مهم ترین نکاتی که باید در انتخاب نام تجاری مورد توجه قرار داد این است که طریقه تلفظ برند باید با شکل نگارشی آن یکی باشد تا مشکلی در سرچ اینترنت کاربران به وجود نیاید در حقیقت یکی دیگر از ویژگی های لازم و اساسی در ثبت برند ، اینترنت پذیر بودن آن است.توجه به این نکته ضروری است که در دنیای امروز کار و تجارت زمانی شکوفا می شود که وارد اینترنت و فضای مجازی شده باشد، یافتن نامی که برای وب آشنا باشد را می توان لازمه این کار دانست.یکی از نکات دیگری که در مورد نام تجاری در وب می توان به آن اشاره داشت تبلیغات است. همانگونه که مطلع هستید یکی از قوی ترین ابزارهای بازاریابی، دنیای مجازی بر بستر وب و شبکه های اجتماعی گوشی های همراه است که کمک قابل توجهی به رونق کسب و کار می نماید.

چگونه نام تجاری مناسب ، باعث دیده شدن برند ما می شود؟

یکی از مناسب ترین راهکارها برای متفاوت بودن در بین رقبا و کانون توجه قرار گرفتن در بازار کنونی ، برگزیدن نامی ویژه و متفاوت از رقبای هم صنف می باشد.این راهکار می تواند علاوه بر تحریک حس کنجکاوی سبب شود تا مشتری نام این برند را راحت تر به خاطر بسپارد و زمانی که مشتری قصد خرید محصولی را دارد ، نامی آشنا که در ذهن دارد را انتخاب خواهد کرد.از آنجایی که تمامی تلاش ها در جهت انتخاب بهترین برند ، صرفا برای خوانایی و به خاطر سپردن توسط مشتری می باشد ، گفتنی است که برند و لوگو با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند. یکی از مهم ترین نکاتی که میبایست در ثبت برند مورد توجه قرار دهیم همخوانی برند با لوگو می باشد به صورتی که این دو کاملا با یکدیگر مرتبط باشند.لوگو در واقع تصویری است که با شنیدن نام تجاری شما در خاطر مشتری مرور می گردد ، پس باید نتیجه گرفت که لوگو های تصویری مرتبط با برند بسیار موثر واقع می شوند.البته ناگفته نماند که برند و لوگو باید با ذات کسب و کار شما ارتباط برقرار کنند و باید قدرت شما را در کار منعکس نمایند تا امکان رقابت با رقبا را داشته باشید.

ثبت برند به صورت بین المللی

یکی از نکات حائز اهمیت پس از ثبت برند در داخل ایران ، ثبت برند در جامعه بین المللی یا جامعه جهانی می باشد ، ثبت برند به صورت بین المللی به صورت ثبت در معاهدات بین المللی می باشد.

معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی

معاهدات معتبر برای ثبت برند های جهانی شامل پروتکل مادرید ، معاهده لیسبون و کنوانسیون مادرید می باشد.در معاهده مادرید حدود ۸۶ کشور که شامل کشور ایران و عدم حضور کشور عراق می باشد حضور دارند.یکی از نکات مهم در خصوص ثبت بین المللی این است که اصولا تحریم ها برند یا نام تجاری را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.حتی شهر ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.در صورتی که نام شهر در این معاهدات به ثبت رسیده باشد می تواند تحریم ها را دور بزند.تا به امروز تبریز اولین شهری است که برای ثبت برند اقدام نموده است.جهت ثبت برند به صورت بین المللی ابتدا باید برند در نقطه مبدا ثبت شود سپس به معاهده مادرید ( ثبت جهانی) ارجاع گردد.

مزایای ثبت برند

 • عدم سوء استفاده از نام تجاری
 • عدم کپی برداری و شبیه سازی بر طبق برند
 • عدم تاثیر تحریم ها در صورت ثبت در معاهدات بین المللی (مانند معاهده مادرید)

ثبت برند می تواند به بهره وری و حاشیه امنیتی شرکت ها و ارگان ها و کارخانجات کمک شایان توجهی نماید.لازم به ذکر است که ادارات استاندارد و اداره بهداشت ، غذا ، دارو و ادارات محیط زیست برای اعطای مجوز یا پروانه از شما تقاضای برند می نمایند.داشتن یک برند و یا ثبت برند (انتخاب اسم برند) در نتیجه برند سازی می تواند در موثر بودن هدف شرکت ها و ارگان ها و محصولات در جهت ورود به بازار رقابت کمک کند و در نتیجه می تواند باعث ورود محصولات و دیگر خدمات توسط همان برند بدون پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت برندی جدید و حضور در عرصه رقابت بدون هزینه برند سازی گردد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان ۹ نکته مهم جهت انتخاب برند یا نام تجاری را در اختیار شما قرار می دهد.

۹ نکته برای انتخاب برند یا نام تجاری (انتخاب نام تجاری)

۱) اسامی مشهوره و معروف ثبت نمی شوند.

۲) شباهت نزدیک به ۵۰% با نام تجاری دیگر اخطار رد اظهارنامه و برگشت برند می باشد.

۳) در طبقات مصرفی و خاص نظیر طبقات مواد غذایی ، آشامیدنی ، سلولزی لوازم خانگی و ایمنی ، آرایش و بهداشتی انتخاب و ثبت برند بسیار مشکل و دارای محدودیت انتخاب نام به دلیل تشابه می باشد.

۴) استفاده از نام های مختلط و نام های چند سیلابه به شرط نبودن عین شباهت یکی از سیلاب ها ثبت علامت در طبقات خاص (شلوغ) را راحت تر خواهد کرد.

۵) برای انتخاب لوگو یا انتخاب لوگوتایپ از طرح های ساده و قابل فهم و در عین حال قابل فهم استفاده شود.

۶) استفاده از نام مناطق جغرافیایی در کنار نام تجاری غیر قابل ثبت می باشد. (ثبت نقطه جغرافیایی)

۷) ثبت علامت تجاری به صورت حقیقی و حقوقی و فارسی و لاتین صورت می پذیرد

۸) اسامی غیر اسلامی و غیر معقول شامل اخطار شئونات اسلامی خواهند شد.

۹) برخی از برند ها حتی پس از ثبت قابلیت ابطال و بازگشت دارند که دارای شرایط متفاوتی می باشند که یکی از آنها ثبت برندی شبیه یا نزدیک به برندی مشهور می باشد. که توسط صاحبان آن برند قابل شناسایی و برگشت می باشد.

لازم به ذکر است که جهت ثبت علامت تجاری و داشتن اطلاعات درست و حتی گرفتن مشاوره کامل می توانید از مشاوره رایگان مشاوران ثبت برند کریم خان بهره ببرید.

مدت اعتبار قانونی برند به ثبت رسیده

پس از ارائه اظهارنامه ثبت ، صاحبان برند مهلت دارند تا پس از ۱۰ سال به تمدید برند خود بپردازند که در این مورد لازم به ذکر است که مدت زمان مذکور که تمدید این برند مستلزم پرداخت مبلغی معین می باشد.همچنین باید به این نکته توجه کنید که پس از پایان دوره یک مهلت ارفاقی ۶ ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و واریز جریمه تاخیر به صاحبان برند داده می شود.

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

بر اساس ماده ۳۷ قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌،اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید.در این صورت :

 1. اداره مالكیت صنعتی کپی اعتراض‌ نامه را به متقاضی ارائه نموده و طی یک مهلت ۲۰ روزه این فرصت را به متقاضی بدهد تا نظر خود را اعلام نماید.همچنین متقاضی می تواند یادداشتی به انضمام استدلال به اداره ذکر شده بفرستد در غیر این صورت اظهانامه وی رد خواهد شد.
 2. در صورتی که متقاضی یادداشت متقابلی ارسال نماید، اداره مالكیت صنعتی کپی آن را به معترض ارائه می دهد و با توجه به نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم به ثبت یا رد علامت می گیرد.

براساس ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت معترض باشد باید طی مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت ارائه دهد.پس از به ثبت رسیدن اعتراض نامه،نسخه دوم این اعتراض نامه با تاریخ و شماره وصول به شخص معترض بازگردانده می شود.اعتراض نامه میبایست به انضمام دلایل و مدارک استنادی و همچنین رسید واریز هزینه رسیدگی به اعتراض ارائه گردد.در صورتی که بعد از بررسی نمودن اعتراض نامه و مدارک آن نیاز به تکمیل مدارک باشد مرجع ثبت طی مهلتی ۳۰ روزه برای رفع نواقص را مطالبه می نماید.در غیر این صورت،اعتراض‌نامه لغو می گردد.
تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند ۶۰ روز می‌باشد.

زمانی که شخص به حق مالکیت خود نسبت به علامت تجاری اعتراض می کند در صورتی که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت و آگهی ارائه شده باشد ، اگر برند مذکور پیش از این به نام او ثبت نشده باشد شخص معترض می بایست براساس قانون و آیین نامه تقاضای ثبت را به عمل بیاورد و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و کلیه مخارج مربوطه را پرداخت نماید.براساس ماده ۱۲۴ این آیین نامه مرجع ثبت میبایست ۱۰ روز پس از تاریخ دریافت اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به همراه کپی مدارک دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.متقاضی می بایست ۲۰ روز پس از تاریخ اعتراض نامه،اعتراض را به مرجع ثبت ارائه دهد.عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی به صورت کتبی به اعتراض شخص معترض اعتراف کند برند مورد نظر او به ثبت نخواهد رسید و تمامی مراتب به صورت کتبی به شخص معترض ابلاغ می گردد تا در صورت عدم ثبت برند وی طبق اظهارنامه ای که با اعتراض ارائه نموده است برند مذکور را ثبت نماید.چنانچه متقاضی برند به اعتراض صاحب اصلی برند اعتراف نکرد مرجع ثبت طی ۱۰ روز اقدام به اعلام مراتب به شخص معترض نماید.همین روند در زمان های دیگری نیز باید رعایت شود كه اعتراض صاحب برند برای حقوق و مسائلی غیر از مالکیت است و اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت ارائه شده اما به ثبت نرسید است ، مگر اینكه علامت مذبور به صورت قانونی قابل ثبت نشده باشد.

در این مورد نیاز نیست اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت ارائه گردد.تصمیم كمیسیون براساس ماده ۱۷۲ آیین‌نامه مذکور قابل اعتراض در دادگاه صالح تعیین شده در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره ۱– چنانچه كه اظهارنامه ارائه شده به هر دلیلی منجر به ثبت برند نشود وجوه پرداخت شده از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه اعتراض در کمیسیون رد شد هزینه رسیدگی به اعتراض،قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض در ایران اقامت نداشته باشد،‌مهلت‌های ذکر شده در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

قدم نهایی در ثبت برند

پس از به سرانجام رساندن ثبت برند ، یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که برای حفظ حق قانونی برند به ثبت رسیده خود تلاش کنید و از هر گونه استفاده غیر قانونی از برندتان جلوگیری بعمل بیاورید.در صورتی که کسی قصد داشته باشد از برند ثبت شده توسط شما استفاده نماید میبایست مبلغ قابل توجهی بپردازد تا بتواند از نام و نشانی که شما در جهت موفقیتش برنامه ریزی کردید و مبالغی را هزینه کردید ، استفاده کند.بنابراین اطلاع از قوانین صحیح استفاده و نگهداری برند و مسائل آن نیز بخش مهم پس از ثبت برند است که نیازمند همراهی یک کارشناس و وکیل زبده در امور ثبت نام و علامت تجاری می باشد.تیم تخصصی ثبت برند موسسه ثبت شرکت کریم خان در کلیه مراحل ثبت برند در کنار شما بوده و کلیه امور مربوطه را با کمترین هزینه و زمان به انجام خواهند رسانید.

هر بازرگانی که محصول خود را به بازار عرضه می کند می تواند برند مخصوصی برای آن محصول اختیار نماید ، ثبت شرکت کریمخان تمامی امکانات لازم جهت ثبت برند را در کمترین زمان برای شما مهیا می سازد.


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic